Sửa crm huy

July 17, 2019 anhhien 0

số người trong gia đình : mysql : ALTER TABLE `sma_companies` ADD `number_family` INT(3) NOT NULL DEFAULT ‘0’ COMMENT ‘số người trong gia đình’ AFTER `sex`;

No Image

cài đặt odoo

June 7, 2019 anhhien 0

Bước 1 : Update các gói phần mềm phiên bản cuối nhất : sudo apt update && sudo apt upgrade Bước 2 :Cài đặt Git […]