MySQL Replication Master-Slave trên demo trên Mariadb 5.5 ,Cent OS 7

1 Giới thiệu về MySql Replication 2 Lý do dùng MySql 3 Cấu hình 4 Tài liệu tham khảo https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-mysql-replication-master-slave-bxjvZYwNkJZ https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/replication.html https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-master-slave-replication-in-mysql MySQL Replication – Creating a New Master/Slave Topology with or without Virtual Machines https://viblo.asia/p/huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-co-ban-mysql-replication-JQVkVQgNeyd https://viblo.asia/p/replication-in-mysql-d6BAMYAnMnjz

Target sản phẩm

Chú BẢO VỆ, chưởng môn và GÁI Có một dạo chưởng môn ế quá, ra khách sạn Metropol ngồi uống cafe nghĩ quẫn quá viết luôn cái bảng để trên bàn ” Tôi ế quá, ai làm người yêu tôi không hu hu ? “ Mặc dù cầm vertu vàng […]

 ÍT TIỀN CÓ NÊN LÀM FBA

(P/S: Bài viết thuần túy về mặt tài chính, mang tính chém gió với newbies là chính, không có giá trị tham khảo, không khẳng định đúng hay sai. Anh em xác định đọc giết thời gian cho vui) 1. SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG LẦN ĐẦU Số lượng đặt hàng […]

hướng dẫn chặn quảng cáo adwords trên các app điện thoại

Video sẽ hướng dẫn các bạn chặn quảng cáo xuất hiện trong các app mobile     <script async src=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-1454021437029335”, enable_page_level_ads: true }); </script>     Gõ tên miền adsenseformobileapps.com vào và app dụng cho các chiến dịch bạn muốn chặn

PageCache trong yii2

Bật components ở common\config\main.php

Bước 2 : Cấu hình ở controller

File index.php

Video demo

Cài đặt php ml với yii2

Yêu cầu : PHP 7.1 trở lên đa tiến trình càng tốt Cài đặt với lệnh composer

Demo test php-ml