Cache trong yii2

December 25, 2016 anhhien 0

Cache là 1 yếu tố rất nhiều ảnh hưởng đến tốc độ website của bạn .Mặc định yii2 đã tạo sẵn cache file cho chúng […]

Crontab trong yii2

December 24, 2016 anhhien 0

Giống như trong crontab trong linux ở phần này .Bạn hoàn toàn có thể tạo được crontab trong code với yii2 .Ở phần này chúng ta […]