Cache trong yii2

Cache là 1 yếu tố rất nhiều ảnh hưởng đến tốc độ website của bạn .Mặc định yii2 đã tạo sẵn cache file cho chúng ta .Hôm nay mình sẽ trình bày các vấn đề về cache như Cache là gì ? Tại sao dùng cache Các loại cache mà […]

Rbac nâng cao với globalAccess trong yii2

Ở bài viết này mình sẽ diễn dải đến với các bạn các mục Lý do dùng globalAccess Cách cấu hình globalAccess 1 Lý do dùng globalAccess Rbac phân quyền theo kiểu như bài trước rồi sao cần phân quyền rbac nâng cao .Lý do chính là chúng ta không […]