Cache trong yii2

Cache là 1 yếu tố rất nhiều ảnh hưởng đến tốc độ website của bạn .Mặc định yii2 đã tạo sẵn cache file cho chúng ta .Hôm nay mình sẽ trình bày các vấn đề về cache như Cache là gì ? Tại sao dùng cache Các loại cache mà […]

Crontab trong yii2

Giống như trong crontab trong linux ở phần này .Bạn hoàn toàn có thể tạo được crontab trong code với yii2 .Ở phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các phần sau Lý do dùng crobtab Cách tạo câu lệnh crontab Cách chạy crontab Lý do dùng crobtab Khi nào […]