Nginx load balancing với vpssim

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn thiết lập cân bằng tải  trong hệ thống máy chủ Nginx .Ở bài viết này hbsprogram.com sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu các vấn đề sau : Lý do sử dụng nginx load balancing ? Sử dụng NGINX […]