No Image

Target sản phẩm

November 5, 2018 anhhien 0

Chú BẢO VỆ, chưởng môn và GÁI Có một dạo chưởng môn ế quá, ra khách sạn Metropol ngồi uống cafe nghĩ quẫn quá viết […]

PageCache trong yii2

April 16, 2018 anhhien 0

Bật components ở common\config\main.php ‘cache’ => [ ‘class’ => ‘yii\caching\FileCache’, ],   Bước 2 : Cấu hình ở controller <?php namespace frontend\controllers; use Yii; use […]

Kết nối elastic search với yii2

April 16, 2018 anhhien 0

Cài đặt bằng composer elastic Search với dòng vào file composer.json “yiisoft/yii2-elasticsearch”: “~2.1-dev” Vì mình dùng elasticsearch bản 6.3 nên dùng lệnh trên nếu bạn […]