1,Kết bạn đúng đối tượng: Nội dung của bạn chỉ được chú ý khi bạn mang nó tới đúng người cần. Nếu danh sách bạn…