Cách dùng sdt và uid

1. Bạn dùng SĐT để add vào tệp đối tượng và chạy quảng cáo nội dung trên Data đó. 2. Với UID thì có thể tạo nhiều profile nick fb. Trên profile bạn xây dựng nội dung, hình ảnh thân thiện, người thật, vừa chia sẽ nội dung, kết hợp […]