Tạo menu trong wordpress

Chào các bạn đây là cách các bạn tạo menu trong themes wordpress Bước 1  :Tạo hàm gọi menu trong file function.php ở themes

Và bạn vào trong http://localhost/huy/wp-admin/nav-menus.php?menu=16 sẽ thấy như sau Bây giờ là bước gọi menu mình đã tạo ra : Đầu tiên cần tạo hàm gọi […]

Auto restart mariadb khi bị stop

Xin chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu đến với các bạn cách auto start mariadb khi bị stop Đầu tiên check centos version bạn đang dùng với lệnh

Check nếu tùy version 6 hay 7 dùng lệnh sau đây Centos 6 (MariaDB cũng dùng chung lệnh) : […]

Play video youtube

Xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn play video youtube .Code stream :

Code play :

Link demo play :http://api.hbsprogram.com/playyoutube.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=XVUZLn-PVN0 Link api get link : http://api.hbsprogram.com/getYoutube.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=XVUZLn-PVN0