Auto back up dữ liệu trong odoo

đầu tiên cần cài gói  paramiko để có thể back up dữ liệu qua FTP hoặc SFTP 
với lệnh 
 sudo pip3 install paramiko 
Sau đó download file về ở dưới đây về

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*