Xin chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu đến với các bạn cách auto start mariadb khi bị stop

Đầu tiên check centos version bạn đang dùng với lệnh

Check nếu tùy version 6 hay 7 dùng lệnh sau đây

Centos 6 (MariaDB cũng dùng chung lệnh) :

Hoặc:

Centos 7: 

MySQL:

MariaDB:

Mình dùng bản 7 nên code file autorestart như sau

Thêm quyền chạy cho file

Tạo crontab để check 5 phút 1 :

Ok vậy là đã xong

 

Posted in Vps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *