Kibana giúp ta quản trị hệ thống elastic 1 cách trực quan hơn phân tích dữ liệu chuẩn xác .

Kibana là giao diện sử dụng dành cho người dùng trên môi trường web. Kibana sẽ sử dụng Elashtichsearch để tìm kiếm các dữ liệu phù hợp với yêu cầu của người dùng.

Xem thêm tác dụng kibana ở https://www.elastic.co/products/kibana

Các bước cài đặt

Bước 1 : Cần cài java và mở cổng 5601 trên iptables

Bước 2 : tạo repo cài đặt với lệnh

Copy dòng sau vào file :

Chạy lệnh sau trên centos 7

Các lệnh khởi động và stop ,restart là

Để kibana cùng khởi động với hệ thống khi bạn restart server

Bạn có thể cấu hình với lệnh vi /etc/kibana/kibana.yml

server.host: “0.0.0.0” do mình cài trên vps nên để như vậy public

Lưu ý nên stop nginx khi start kibana để hoạt động sau đó bật nginx lên nhé các bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *