Cài đặt yii2 bằng composer và file zip

0
1442

Yii2 là 1 farmwork theo cảm nhận của mình là chạy nhanh nhất trong các farmwork mà mình đã từng làm việc .Đầu tiên mình xin nói luôn là mình viết cho vui nên ko mang nặng tính học thuật cũng như sự tỉ mỉ trong bài viết .Cài đặt yii2 có nhiều cách như từ github ,composer và download file zip trực tiếp

Yii2 có 2 bản là basic và advance .Ở đây mình cài đặt yii2 advanced do mình quen làm trên bản này nên bạn nào làm trên basic thì bye bye nhé .

1 : Cài đặt yii2  từ composer :

Bước 1: cài đặt composer trên windows 10 các bạn download từ đây nhé  và file composer.phar ở đây về máy

Bước 2: Vào thư mục cần tạo file gõ lệnh sau :

[php]

composer global require "fxp/composer-asset-plugin:^1.2.0"

[/php]

Tiếp theo bạn gõ tiếp lệnh

[php]

composer create-project –prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced tên_thư_mục

[/php]

Xem ảnh để biết thêm chi tiết nhé các bạn

install_composer_yii2

2 Download bản cài đặt từ github

Bạn vào đây  download bản yii2 farmwork mới nhất về máy và giải nén ra là đã được liền

Lưu ý : Mình khuyến khích các bạn dùng composer vì bận sau chúng ta sẽ dùng nhiều đến nó để download các extenstion hỗ trợ yii2 về web của mình 

Sau đó làm theo các hướng dẫn dưới đây để chạy được chương trình nhé :

Bước 1 : Chạy init.bat và yii.bat nhé

Bước 2 : Sau đó bạn vào database tạo 1 database mới

Bước 3 : Vào file main-local.php ở trong thư mục \common\config chỉnh sửa chỗ sau :

[php]

<?php
return [
‘components’ => [
‘db’ => [
‘class’ => ‘yii\db\Connection’,
‘dsn’ => ‘mysql:host=localhost;dbname=tên_database’,
‘username’ => ‘root’,
‘password’ => ”,
‘charset’ => ‘utf8’,
],
‘mailer’ => [
‘class’ => ‘yii\swiftmailer\Mailer’,
‘viewPath’ => ‘@common/mail’,
// send all mails to a file by default. You have to set
// ‘useFileTransport’ to false and configure a transport
// for the mailer to send real emails.
‘useFileTransport’ => true,
],
],
];

[/php]

Tiếp theo bạn vào cmd gõ lệnh

[php]yii migrate[/php]
để cài bản database .Ok giờ đã xong bây giờ bạn có thể check xem code đã ổn chưa bằng việc sign up ở trên brower :http://localhost/demo/backend/web/index.php nếu có thể sign in và sign up được là bạn đã cài đặt thành công yii2 rồi đó .Chúng ta sẽ nói đến việc tạo 1 ví dụ cơ bản trên farmwork này ở phần sau nhé