Tạo menu trong wordpress

Chào các bạn đây là cách các bạn tạo menu trong themes wordpress Bước 1  :Tạo hàm gọi menu trong file function.php ở themes

Và bạn vào trong http://localhost/huy/wp-admin/nav-menus.php?menu=16 sẽ thấy như sau Bây giờ là bước gọi menu mình đã tạo ra : Đầu tiên cần tạo hàm gọi […]

Cấu trúc 1 themes wordpress

Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu cấu trúc 1 themes wordpress cơ bản bao gồm các file sau : functions.php : trái tim của themes chứa các hàm định nghĩa sẵn style.css : chứa các file liên quan đến css index.php : header.php footer.php page.php single.php content.php content-none.php […]