Tạo menu trong wordpress

Chào các bạn đây là cách các bạn tạo menu trong themes wordpress Bước 1  :Tạo hàm gọi menu trong file function.php ở themes

Và bạn vào trong http://localhost/huy/wp-admin/nav-menus.php?menu=16 sẽ thấy như sau Bây giờ là bước gọi menu mình đã tạo ra : Đầu tiên cần tạo hàm gọi […]