Lấy link dữ liệu trong folder driver

Mục đích là lấy link 1 loạt tệp dữ liệu nhằm download hoặc làm việc gì đó tùy bạn Sử dụng api của google để grap link driver Bước 1 : Tạo key google api như trong video dưới đây Bước 2 :Tạo controller có code như sau :

[…]

Custom rules()

Rules là 1 phần quan trọng của models, là nơi mà bạn thực hiện các phép logic,kết nối đến database .Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa và thêm các quyền mà bạn nghĩ ra cần thực hiện .Ở phần này chúng ta sẽ đi tìm […]