RESTful Web Services với Yii2

Chào các bạn hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu cách dùng RESTful trong yii2 . Restful có chức năng tác dụng giúp cho các website hoặc ứng dụng khác có thể xử dụng lại các dữ liệu của chúng ta .Ví dụ như 1 RESTful […]

Thời gian trong yii2

Thời gian là 1 vấn đề cực kì quan trọng trong khi xử lý dữ liệu .Ví dụ bạn cần lấy 1 thông tin trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 23 hoặc xem thời gian bài viết đăng .Datetime là vấn đề làm đau đầu nhiều người .Hôm […]

Custom rules()

Rules là 1 phần quan trọng của models, là nơi mà bạn thực hiện các phép logic,kết nối đến database .Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa và thêm các quyền mà bạn nghĩ ra cần thực hiện .Ở phần này chúng ta sẽ đi tìm […]

Sitemaps trong yii2

Hôm nay mình sẽ đề cập đến các vấn đề về sitemaps như sau Định nghĩa sitemaps là gì .Tại sao phải dùng sitemap Tạo sitemaps trong yii2 Định nghĩa sitemaps Sitemap là một tập tin văn bản có chứa tất cả các URL (đường dẫn) của một trang web. […]