Cấu hình python trên pycharm

0
406

Scrip path : trỏ lên file python

Python interpreter : trỏ đến thư mục chạy file python