Wordpress

Cấu trúc 1 themes wordpress

Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu cấu trúc 1 themes wordpress cơ bản bao gồm các file sau :

 • functions.php : trái tim của themes chứa các hàm định nghĩa sẵn
 • style.css : chứa các file liên quan đến css
 • index.php :
 • header.php
 • footer.php
 • page.php
 • single.php
 • content.php
 • content-none.php
 • archive.php
 • search.php
 • author.php
 • 404.php
 • sidebar.php
 • screenshot.png : hình ảnh themes

Đây là 1 số file cơ bản để cấu tạo 1 themes bạn có thể viết thêm các file hỗ trợ :

Dưới đây là cấu trúc file themes wordpress : https://wphierarchy.com/

About the author

anhhien

Leave a Comment