𝘾𝙃𝘼̣𝙔 𝙌𝙐𝘼̉𝙉𝙂 𝘾𝘼́𝙊 𝘾𝙃𝙊̣𝙉 𝙍𝙀𝘼𝘾𝙃, 𝙀𝙉𝙂𝘼𝙂𝙀 𝙃𝘼𝙔 𝘾𝙃𝘼̣𝙔 𝙈𝙀𝙎𝙎𝙀𝙉𝙂𝙀𝙍?

𝘾𝙃𝘼̣𝙔 𝙌𝙐𝘼̉𝙉𝙂 𝘾𝘼́𝙊 𝘾𝙃𝙊̣𝙉 𝙍𝙀𝘼𝘾𝙃, 𝙀𝙉𝙂𝘼𝙂𝙀 𝙃𝘼𝙔 𝘾𝙃𝘼̣𝙔 𝙈𝙀𝙎𝙎𝙀𝙉𝙂𝙀𝙍? Sau một trăm lần test chạy Reach, chạy Engage, rồi lại chạy Mess, thì mình rút ra được một số kết luận khá hay về việc chọn mục tiêu quảng cáo. 1. 𝑯𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒓𝒐̃ 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒖̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 – Nếu các […]

Riews sách Dám nghĩ lớn

Đúng như lời mở đầu tác phẩm : Sự khác biệt duy nhất giữa người thành công và người bình thường là họ dám nghĩ và nghĩ táo bạo hơn bạn nhiều lần .Những người vĩ đại hiểu rằng chính suy nghĩ mới thống trị thế giới .

Update số điện thoại 11 số về 10 số bằng php

Trong controller : public function Update11to10() { $data = $this->companies_model->Update11to10(); var_dump($data); } Trong models public function Update11to10() { $this->db->select(‘*’); $this->db->from(‘companies’); $q =$this->db->get(); if ($q->num_rows() > 0) { foreach (($q->result()) as $row) { $phone = $row->phone; $phone = trim($phone); $phone = preg_replace(‘/[^0-9]/’, ”, $phone); // xóa đầu 84 thành số 0 […]

Cách dùng sdt và uid

1. Bạn dùng SĐT để add vào tệp đối tượng và chạy quảng cáo nội dung trên Data đó. 2. Với UID thì có thể tạo nhiều profile nick fb. Trên profile bạn xây dựng nội dung, hình ảnh thân thiện, người thật, vừa chia sẽ nội dung, kết hợp […]

Target sản phẩm

Chú BẢO VỆ, chưởng môn và GÁI Có một dạo chưởng môn ế quá, ra khách sạn Metropol ngồi uống cafe nghĩ quẫn quá viết luôn cái bảng để trên bàn ” Tôi ế quá, ai làm người yêu tôi không hu hu ? “ Mặc dù cầm vertu vàng […]

 ÍT TIỀN CÓ NÊN LÀM FBA

(P/S: Bài viết thuần túy về mặt tài chính, mang tính chém gió với newbies là chính, không có giá trị tham khảo, không khẳng định đúng hay sai. Anh em xác định đọc giết thời gian cho vui) 1. SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG LẦN ĐẦU Số lượng đặt hàng […]