Yii2

Công thức tính số nhân CPU và số Ram cần để đáp ứng người dùng

Số nhân CPU =

  • Server 8 CPU, 16 Thread
  • 120 người dùng thường xuyên
  • 120 users / 6 = 20 worker cần thiết
  • (8 * 2) + 1 = 17 số CPU cần để hoạt động
  • RAM = 20 * ((0.8*150) + (0.2*1024)) ~= 6 G RAM cho Odoo khi tính toán 80% cho công việc nhẹ và 20% cho phần việc nặng

About the author

anhhien

Leave a Comment