Python

Hello world với python

Xin chào các bạn mình hôm nay xin giới thiệu đến với các bạn series lập trình python cơ bản trên ubuntu

Phần đầu tiên chính là viết ứng dụng hello world với python

Đầu tiên bạn cần check version python mà mình đang sử dụng với lệnh

python --version

Tiếp theo bạn tạo 1 file tên là hello.py với nội dung như sau :

print('Hello world')

Video hướng dẫn chi tiết tại :

https://youtu.be/8BnZ2xLKX7E

About the author

anhhien

Leave a Comment