Hướng dẫn cài đặt odoo trên ubuntu 16.04

0
539

Odoo là 1 crm,erp nổi tiếng phù hợp với các công ty giúp tăng năng xuất làm việc của nhân viên tối đa hóa lợi nhuận.

Dưới đây là cách cài đặt phần mềm odoo mà mình đã thực hiện các bạn tham khảo :

Bước 1 :Đăng nhập root trong ubuntu

Bước 2 :Update ubuntu với lệnh sau

sudo apt-get update

Bước 3 :Download file cài đặt odoo 10 :

wget https://raw.githubusercontent.com/Yenthe666/InstallScript/10.0/odoo_install.sh

Bước 4 :Thêm quyền thực thi cho file

sudo chmod +x odoo_install.sh

Bước 5 :Chạy lệnh để odoo 10 tự động hoàn thành

./odoo_install.sh

Bước 6 : Truy cập vào server qua dạng : http://<ip_server>:8069

Video hướng dẫn chi tiết :

https://www.youtube.com/watch?v=dh3vKABh-t0&feature=youtu.be
Phần trên odoo doanh nghiệp
1 Copy phần doanh nghiệp vào server
2 Odoo.conf cấu hình thêm addons_path = C:\Odoo 12.0\server\enterprise,C:\Odoo 12.0\server\odoo\addons
3 Restart lại Odoo
4 Vào phần thông số hệ thống :

tìm mục database.expiration_date thay đổi thời gian

Sau đó tìm trong code bằng từ “database.expiration_date” với giá trị 3020-03-25 09:48:53 chặn update về server odoo 

C:\Odoo 12.0\server\odoo\addons\mail\models\update.py