hbsprogram.com

thủ thuật wordpress ,vps và mình thích thì mình viết thôi

Video sẽ hướng dẫn các bạn chặn quảng cáo xuất hiện trong các app mobile

 

 

<script async src=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: “ca-pub-1454021437029335”,
enable_page_level_ads: true
});
</script>

 

 

Gõ tên miền adsenseformobileapps.com vào và app dụng cho các chiến dịch bạn muốn chặn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *