Chào các bạn nay mình xin giới thiệu đến các bạn các kết nối mongodb từ server .

Bước 1 mở cổng 27017 cho server

Bước 2 tạo database mới với lệnh

Tạo user mới để truy cập vào mydb

Bước 3 vào trong vi /etc/mongod.conf chỉnh dòng lệnh để mở quyền truy cập server và enabled bảo mật:

Restart server

Video hướng dẫn

Vậy là đã xong rồi các bạn

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *