Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối giữa yii2 và mongodb

Yêu cầu cần có 

Yêu cầu cài đặt trên server MongoDB PHP Extension phiên bản 1.0.0 trở lên.

Yêu cầu phiên bản MongoDB >= 3.0

1 : Cài đặt với composer bằng 2 cách :

Hoặc thêm vào file composer.json

Sau đó chạy lệnh

2 Cấu hình

Vào file common\config\main-local.php thêm vào components dòng lệnh

3 : Cấu hình models của mongodb .ở đây mình cấu hình file Post.php trong frontend\models

Để tìm kiếm dễ dàng mình cấu hình file PostSearch.php trong frontend\models

Còn đây là file controller

File view index.php có dạng :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *