Lý do cần kết nối :để xem cấu trúc dữ liệu của các bảng .Thứ 2 nữa là mặc định postgresql chỉ kết nối localhost vậy làm sao chúng ta có thể connect và đọc dữ liệu nếu cài trên vps .Dưới đây là cách để xem dữ liệu postgresql trên server 1 cách đơn giản bằng cách connect đến với navicat bằng các bước như sau :

Bước 1 : Truy cập vào trong vps rồi chỉnh sửa 2 file trong postgresql là file :

File 1 :

Thay chỗ

Thành

File 2:

Thay chỗ

Thành

* Các bạn lưu ý : chỗ 9.5 chính là version của postgresql có thể khác nếu bạn dùng version khác

Bước 2 :

Chúng ta đi mở cổng 5432 cho kết nối với bên ngoài

Ok rồi giờ đến lúc thay đổi pass mặc định của postgres

Đoạn password postgres là đoạn chúng ta điền pass vào .Ok giờ reset postgres là ok

Sau đó chúng ta vào navicat và thực hiện kết nối là ok .

Cám ơn các bạn đã đọc .Xem video chi tiết ở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *