Kiểm tra chuỗi với strpos và preg_match

0
538

Hôm nay mình vừa làm 1 hàm check các nguồn video đến từ đâu ví dụ như facebook,youtube,driver,photo,dailymotion.com vvv…. .Mình thấy có nhiều kiểu kiểm tra nhưng thường có 2 kiểu kiểm tra đó là strpos và preg_match

Đầu tiên là code check nguồn video bằng preg_match nhé : dưới đây là đoạn code mình check

[php]

<?php

/**
* Coder By : Nguyễn Anh Hiến
* @link http://facebook.com/hienk8ccntt
*/
$url = ‘https://www.facebook.com/hoathinhhaycom/videos/1846590878906263/’;
$source = check_source($url);
echo $source;
/*
* check nguồn video
* @return $soucre
*/
function check_source($url)
{
$soucre=’none’;
if(preg_match(‘/youtube\.com/’, $url))
{
$soucre = ‘youtube’;
}
if(preg_match(‘/facebook\.com/’, $url))
{
$soucre=’facebook’;
}
if(preg_match(‘/driver\.com/’, $url))
{
$soucre=’driver’;
}
if(preg_match(‘/dailymotion\.com/’, $url))
{
$soucre=’dailymotion’;
}
return $soucre;
}

[/php]

Dưới đây nữa là code check nguồn viết bằng strpos

[php]

/*
* code check bằng strpos()
* @return $soucre
*/
function check_source_by_strpos($url)
{
$soucre =’none’;
if (strpos($url,’facebook.com’))
{
$soucre =’facebook’;
}
if (strpos($url,’youtube.com’))
{
$soucre =’youtube’;
}
if (strpos($url,’driver.com’))
{
$soucre =’driver’;
}
if (strpos($url,’dailymotion.com’))
{
$soucre =’dailymotion’;
}
if (strpos($url,’photo.com’))
{
$soucre =’photo’;
}
return $soucre;
}

[/php]

Bạn so sánh 2 cách sử dụng strpos() và preg_match() thấy phù hợp cái nào thì dùng cái đó nha mọi người .Có gì thắc mắc bạn cứ để lại ở comment nhé