Kết nối mongodb với yii2

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối giữa yii2 và mongodb Yêu cầu cần có  Yêu cầu cài đặt trên server MongoDB PHP Extension phiên bản 1.0.0 trở lên. Yêu cầu phiên bản MongoDB >= 3.0 1 : Cài đặt với composer bằng 2 cách :

Hoặc thêm […]

Cài đặt môi trường mongodb

Các bạn vào trang https://pecl.php.net/package/mongodb/1.4.1/windows download bản phù hợp với mình . Copy file php_mongodb.dll vào thư mục C:\xampp\php\ext .Sau đó vào  C:\xampp\php file php.ini thêm

Restart lại xampp để mongodb hoạt động Download và làm theo video sau

Tạo kết nối mongodb,controller ,Crub với công cụ Gii trong yii2

Bước 1 : Kết nối mongodb với yii2 bằng cách vào file : yiiadvanced\common\config\main-local.php

Bước 2 : Kết nối module gii mongodb bằng cách vào file yiiadvanced\common\config\main.php

Bước 3 truy cập :http://localhost/yiiadvanced/frontend/web/giimongo Bắt đầu làm tương tự như gii như video    

Kết nối mongodb từ xa

Chào các bạn nay mình xin giới thiệu đến các bạn các kết nối mongodb từ server . Bước 1 mở cổng 27017 cho server

Bước 2 tạo database mới với lệnh

Tạo user mới để truy cập vào mydb

Bước 3 vào trong vi /etc/mongod.conf chỉnh […]

Gỡ bỏ mongo db khỏi server

Các bước gỡ bỏ mongodb trên server Bước 1 : Stop service mongodb với lệnh sau

Bước 2  : Gỡ bỏ các gói đã cài đặt

Bước 3 : Xóa bỏ thư mục database và file log

Xem thêm :

Tạo menu trong wordpress

Chào các bạn đây là cách các bạn tạo menu trong themes wordpress Bước 1  :Tạo hàm gọi menu trong file function.php ở themes

Và bạn vào trong http://localhost/huy/wp-admin/nav-menus.php?menu=16 sẽ thấy như sau Bây giờ là bước gọi menu mình đã tạo ra : Đầu tiên cần tạo hàm gọi […]