Xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn play video youtube .Code stream :

Code play :

Link demo play :http://api.hbsprogram.com/playyoutube.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=XVUZLn-PVN0

Link api get link : http://api.hbsprogram.com/getYoutube.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=XVUZLn-PVN0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *