Class trong python

November 20, 2019 anhhien 0

Đây là demo cơ bản về class trong python mong các bạn xem class toan(): a =0 b =0 def __init__(self,a=0,b=0): self.a = a self.b […]

Hello world với python

August 15, 2017 anhhien 0

Xin chào các bạn mình hôm nay xin giới thiệu đến với các bạn series lập trình python cơ bản trên ubuntu Phần đầu tiên […]