Chào các bạn hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu cách dùng RESTful trong yii2 .

Restful có chức năng tác dụng giúp cho các website hoặc ứng dụng khác có thể xử dụng lại các dữ liệu của chúng ta .Ví dụ như 1 RESTful về tính năng xử lý bài viết giúp cho các thành viên của trang web chúng ta có thể tương tác với website bằng 1 ứng dụng viết bài khác hoặc 1 web khác

Các bước chuẩn bị để bắt đầu viết RESTful là :

Tạo cơ sở dữ liệu

Chúng ta tạo 1 cơ sở dữ liệu gồm các trường như sau id,name,value .Dưới đây là đoạn sql tạo cơ sở dữ liệu của mình

Tạo model truy vấn cơ sở dữ liệu

Bạn tạo 1 file như sau : common/models/Rest.php như sau :

Ok vậy là xong các bước chuẩn bị.Giờ chúng ta đến bước viết RESTful .

2: RESTful với Yii2

Có 2 cách viết RESTful trong yii2 mà chúng ta cần biết đó là :

  1. Dùng qua ActiveController
  2. Dùng qua Controller

Dùng qua ActiveController

Thư viện  yii\rest\ActiveController  đã cung cấp 1 các đầy đủ RESTful cho chúng ta nên chỉ cần viết controller frontend\controllers\DemopostController.php

Vậy là xong .Các bạn có thể nom demo đó ở link https://demo.hbsprogram.com/demopost

Chúng ta có thể tùy biến ActiveController rất cao .Ví dụ như không cho người dùng truy vấn xóa dữ liệu hoặc có thể lọc truy vấn

Cách này là cách làm chuẩn theo chuẩn RESTful .Còn cách dưới mình sử dụng yii\web\Controller

Link demo :https://demo.hbsprogram.com/demopostv2

Cách này chúng ta sử dụng đơn giản hơn nhược điểm sẽ làm khó cho các bạn đọc code của bạn sau này

Có gì thắc mắc các bạn liên hệ qua skype :hien_cpa hoặc comment dưới bài viết nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *