Riews sách Dám nghĩ lớn

0
202

Đúng như lời mở đầu tác phẩm : Sự khác biệt duy nhất giữa người thành công và người bình thường là họ dám nghĩ và nghĩ táo bạo hơn bạn nhiều lần .Những người vĩ đại hiểu rằng chính suy nghĩ mới thống trị thế giới .