Chia sẻ

Riews sách Dám nghĩ lớn

Đúng như lời mở đầu tác phẩm : Sự khác biệt duy nhất giữa người thành công và người bình thường là họ dám nghĩ và nghĩ táo bạo hơn bạn nhiều lần .Những người vĩ đại hiểu rằng chính suy nghĩ mới thống trị thế giới .

About the author

anhhien

Leave a Comment