Chào các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn send mail trong yii2 với smtp đăng kí từ amazon và sử dụng gmail

1 Đối với amazon

Bạn vào https://console.aws.amazon.com/iam/home?#/users tạo 1 user smtp mới với các thông số cần thiết là username và password

Ở đây của mình là thông số : username : AKIAIHU4WS35XGTV**** và password là Ant3Ae6GP6abbxOvmddI6+B7wLpR5nzpQNEY5xg8**** .Sau đó bạn vào file common/config/main-local.php thêm các thông số như sau vào

Với các thông số đó chúng ta đã kết nối thành công ses của amazon với yii2 .Bước tiếp theo

chúng ta test các thông số

Lưu ý các bạn cần xác thức email trong amazon trước để có thể gửi mail thành công .

Demo nhỏ của mình để các bạn có thể demo việc gửi mail ở link :https://demo.hbsprogram.com/sendmail

Ở ví dụ này mình tạo các thành phần gồm

Models có file Sendemail.php ở folder frontend/model

Controllers ở mục frontend/controllers như sau 

Ở file view mình có tạo 2 file view đơn giản nhằm thông báo với người dùng đã gửi mail thành công là nhap.php

Và 1 file thông báo thành công sau khi gửi mail

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *