Custom rules()

Rules là 1 phần quan trọng của models, là nơi mà bạn thực hiện các phép logic,kết nối đến database .Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa và thêm các quyền mà bạn nghĩ ra cần thực hiện .Ở phần này chúng ta sẽ đi tìm […]