Chào các bạn đây là cách các bạn tạo menu trong themes wordpress

Bước 1  :Tạo hàm gọi menu trong file function.php ở themes

Và bạn vào trong http://localhost/huy/wp-admin/nav-menus.php?menu=16 sẽ thấy như sau

Bây giờ là bước gọi menu mình đã tạo ra :

Đầu tiên cần tạo hàm gọi menu ra trong file function.php

 

Tiếp theo bạn vào trong chỗ cần gọi hàm menu ra như trong index.php hoặc header.php hoặc bất kì file nào

top-menu bạn có thể thay bằng slug menu tưng ứng mà bạn muốn gọi ra

Video đầy đủ :

Daylimotion

Youtube :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *