themes wordpress

Tạo menu trong wordpress

Chào các bạn đây là cách các bạn tạo menu trong themes wordpress

Bước 1  :Tạo hàm gọi menu trong file function.php ở themes

/*
* Tạo menu cho theme
*/

    register_nav_menus(
          [
            'top-menu'=> __('Top Menu','themethietkedetu'),
            'primary-menu'=>__('Menu Chính','themethietkedetu'),
            'bottom-menu' => __('Menu Chân trang','themethietkedetu'),
            'slider-menu' => __('Menu Slider','themethietkedetu')
          ]

        
        );

Và bạn vào trong http://localhost/huy/wp-admin/nav-menus.php?menu=16 sẽ thấy như sau

Bây giờ là bước gọi menu mình đã tạo ra :

Đầu tiên cần tạo hàm gọi menu ra trong file function.php

/*
 * Hàm gọi menu ra
 * 
 */

if ( ! function_exists( 'anhhien_menu' ) ) {
 function anhhien_menu( $slug ) {
  $menu = array(
   'theme_location' => $slug,
   'container' => 'nav',
   'container_class' => $slug,
  );
  wp_nav_menu( $menu );
 }
}

 

Tiếp theo bạn vào trong chỗ cần gọi hàm menu ra như trong index.php hoặc header.php hoặc bất kì file nào

 <?php anhhien_menu( 'top-menu' ); ?>

top-menu bạn có thể thay bằng slug menu tưng ứng mà bạn muốn gọi ra

Video đầy đủ :

Daylimotion

Youtube :

About the author

anhhien

Leave a Comment