Vps

Tạo vps linux trên google cloud

Xin chào các bạn nay mình xin giới thiệu đến mọi người cách tạo vps linux trên google cloud

Bước 1 : Mở cổng mặc định google cloud sẽ mở cổng 22 hay 80 và cổng 43 bạn muốn mở thêm cổng cho việc cài đặt như cổng mysql 3306 hay cổng dành 2222 khi cài đặt hocvps .Các bước cần làm truy cập vào https://console.cloud.google.com/networking/firewalls/ như hình ở dưới

Bước tiếp theo bạn add rules bằng cách mở cổng bằng cách tạo  create firewall rule cần để mở cổng và việc áp dụng ở các vps nào của mình

Bước 2 : Các bạn tạo vps linux như sau

Bước 3 thay đổi password root .Bước này cưc kì quan trọng trong việc quản lý trọn ven vps của mình

Bạn tạo 1 cửa sổ kết nối mới ở chỗ connect : sau đó gõ lệnh

sudo passwd

Để thay đổi password của tài khoản root .Gõ password của bạn vào là xong

Để truy cập ssh từ ngoài vào như qua putty bạn cần thêm việc mở truy cập từ xa cho vps qua ssh qua ssh_config qua lệnh

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

Chỉnh 2 dòng trong file từ no thành yes và yes thành no như bên dưới

PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes

Sau đó gõ lệnh

sudo reboot

Để hoàn thành việc tạo 1 vps linux trên google cloud

About the author

anhhien

Leave a Comment