Lập trình Odoo

Tự động hoàn thành code cho odoo 12 trên pycharm

Auto complete giúp bạn hoàn thành nhanh hơn đoạn code trong chương trình

Các cài đặt :

Download file setting về tại đây 

Các bạn nên config file odoo.conf đường dẫn các ứng dụng mình code :

addons_path = C:\Odoo12\Odoo 12.0\server\odoo\addons,C:\Odoo12\Odoo 12.0\server\addons

để upload ứng dụng lên 1 thư mục riêng dễ quản lý

tham khảo :https://github.com/mohamedmagdy/odoo-pycharm-templates

About the author

anhhien

Leave a Comment