Auto restart mariadb khi bị stop

Xin chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu đến với các bạn cách auto start mariadb khi bị stop Đầu tiên check centos version bạn đang dùng với lệnh # hostnamectl Check nếu tùy version 6 hay 7 dùng lệnh sau đây Centos 6 (MariaDB cũng dùng chung lệnh) […]